GSS Gelir Testine Nasıl İtiraz Edilir?Gelir Testi Sonucuna İtiraz Edebilir miyim?

Gelir tespiti sonucuna; sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından “GSS Tescil Bildirimi”nin tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yazılı olarak itiraz edilebilir.

Eğer itiraz dilekçeniz haklı görülür ise GSS gelir testi borcu ya bir alttaki düzeyden hesaplanır veya G0 olarak belirlenir borç sıfırlanır.

GSS Borç İtiraz Dilekçe Örneği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
BALGAT/ANKARA

1. Kurumunuz tarafından …………… tarihinden itibaren 1106-60/g kodu ile Genel Sağlık Sigortası için isteğim ve iradem dışında (Resen) tescil yapılmış ve borç tahakkuk ettirilmiş bulunmaktayım.

2. Resen tescil edildiğim tarihten, dilekçe tarihim olan bugün (…./…./2012)’e kadar hiçbir şekilde ‘’Acil Haller’’’de dahil olmak üzere sağlık hizmeti almadım, hiçbir devlet/özel sağlık kuruluşunda muayene/tedavi olmadım, bir kalem ilaç dahi almadım. Hiçbir şekilde sağlık hizmeti sunucularına borçlanmadım.

3. Yaklaşık olarak ….. ay’dır işsizim. Halen de iş aramaktayım. Maddi imkanlarım kısıtlı olup ailemin destekleri ile zor şartlar altında yaşamımı sürdürmekteyim. İşsiz ve geliri olmayan bir vatandaş olarak gelir testine gönderilip belirlenen meblâğ üzerinden (g-1, g-2,g-3) zoraki olarak, hizmet alsam da almasam da adıma tahakkuk ettirilecek bu borcu kabullenememekteyim. İşsiz, geliri olmayan, zaten geçim sıkıntısı çeken bir kişinin, zorla tahakkuk ettirilen bu borcu nasıl ödeyebileceği hususunu da ayrıca hayretle merak etmekteyim.

4. İşsiz ve maddi ödeme gücü olmayan, sadece ailesinin geliri ile geçimini sağlayıp adeta travma geçiren bir vatandaştan bu borcu zorla tahakkuk edip ödemeye zorlamak, hatta ve hatta e-haciz yöntemi ile tahsilini sağlamaya kalkmak, Anayasamızın vatandaşı koruyan Sosyal Devlet İlkesi ile kesinlikle bağdaşmamaktadır. Üstelik, hasta olmayıp hiçbir sağlık hizmeti almasam dahi zoraki bir şekilde SGK tarafından borca sokulmak, Kişisel Hak ve Hürriyetler ile Hukuk Devleti ilkesi ile de bağdaşmamaktadır.

5. Yukarıda arz ve izâh ettiğim sebeplerden dolayı hiçbir şekilde almadığım hizmetin ücretini, bedelini ödemek istemiyorum. Vatandaş olarak mağdur duruma düşürülüyorum. Kişi onurunu, gururunu, hak ve hürriyetlerini rencide edici maddelerden oluşan gelir testine tabi tutulmak da istemiyorum. Adıma, isteğim ve iradem dışında zorla tahakkuk ettirdiğiniz …….. TL. GSS Prim borcunun iptalini ve takip eden aylarda da belkide almayacağım bir hizmetin ücretinin şahsıma isteğim ve iradem dışında, peşinen, zorla borç kaydedilmemesini, konu hakkında iletişim bilgilerimden yazılı olarak bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.

…/…/2012
Adı Soyadı
İmza

Konular

Amasya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Online Sonuç Sorgulama
Ankara Üniversite Hastaneleri Laboratuvar Sonuçları Sorgulama
Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Online Sonuç Sorgulama
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Online Sonuç Sorgulama
Gazi Üniversitesi Hastanesi Online Laboratuvar Sonuç Sorgulama
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Online Laboratuvar Sonuç Sorgulama
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Online Sonuç Sorgulama
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Online Sonuç Sorgulama
Antalya Ünivetsite Hastaneleri Online Sonuç Sorgulama
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tetkik Sorgulama
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi E-Sonuç
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Online Sonuç
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uyg. ve Arşt. Hast. Online Sonuç Sorgulama
Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Uyg. ve Arşt. Hast. Online Sonuç Sorgulama
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi E-Sonuç
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Online Laboratuvar Sonuç Sorgulama
Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye-Aziziye Araştırma Hastaneleri E-Sonuç
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi e-laboratuvar
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi E-Sonuç
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uyg. ve Arşt. Hast. Online Laboratuvar Sonucu
GSS Borç Sorgulama İşlemi
2017 Genel Sağlık Sigortası Primleri
GSS Prim Borcu Öğrenme Ve Ödeme
GSS de Yeni Dönem
GSS Prim Borçları Siliniyor Mu?
GSS Gelir Testine Nasıl İtiraz Edilir?
Provizyon Sorgulama
Bağkur Müstehaklık Sorgulama
SSK Müstehaklık Sorgulama
Rapor Parası Sorgulama